วันอาทิตย์ที่ 11 ธันวาคม พ.ศ. 2554

ประวัติวัดศรีทรายมูล (หนองไคร้เทวดา)

ประวัติวัดศรีทรายมูล  
วัดศรีทรายมูลตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๑ บ้านหนองไคร้ หมู่ที่๖ ตำบลหนองจ๊อม อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ สังกัดคณะสงฆ์มหานิกาย ที่ดินตั้งวัดมีเนื้อที่  ๑ ไร่ งาน ๔๘ ตรางวา น..   เลขที่ ๔๗๔ อาณาเขต ทิศเหนือประมาณ ๓๕ วา จดบ้านของราษฏร ทิศใต้ประมาณ ๓๙ วา จดเขตเหมือง ทิศตะวันออกประมาณ  ๒๔ วา จดทางเดิน ทิศตะวันตกประมาณ ๒๐ วา จดบ้านราษฏร  อาคารเสนาสนะประด้วย อุโบสถและกุฏิสงฆ์ ปูชนียะวัตถุมีพระพุทธรูปทองเหลือง พระพุทธรูปปูนและเจดีย์ วัดศรีทรายมูล สร้างเมื่อ พ.. ๒๔๔๒ โดยมีครูบาจีนาแห่งวัดหนองไคร้หลวงมาเป็นเจ้าอาวาสริเริ่มสร้างวัด เดิมชื่อวัดหนองไคร้เทวดา ชาวบ้านเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าวัดหนองไคร้ใหม่

ลำดับพระเถรานุเถระ

ที่ได้ดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสวัดศรีทรายมูล

1.     พระครูบาจีนา  (  เปี้ย )    2442  ถึง    2458        
2.     พระอธิการสิทธิวงค์   2459 ถึง  2460                   
3.     พระอธิการสุนันต๊ะ วัฒนาการ  2461   ถึง     2470   
4.     พระอธิการเต๋จ๊ะดี  2470  ถึง    2479       
5.    พระครูสถาพรธรรมรส  ( ครูบาเมา  )  2480    ถึง  2530    (เจ้าอาวาสรูปเเรกที่มรณะภาพในวัด)
6.    พระครูสุมณฑ์วรกิตติ์   ( ดี ) 2531 ถึง ปัจจุบัน